Seval UYSAL

Büyükşehir Belediye Meclis’inden çıkan kararlar mercek altında. Şubat ve mart aylarında kişiye özel imar planı değişiklikleri için açılacak davaların yanına, bu kez adrese teslim yönetmelik ilavesi eklenecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 20 Temmuz’da geçen adrese teslim, parsele özel plan notu ilavesini yargıya taşınıyor. Mimarlar Odası ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa açacakları dava dosyasında; Büyükşehir Meclisinin imar yönetmeliğini bay pas eden 312 sayılı kararı var. Bu karar; imar yönetmeliğine göre yasak parsellerin birleşmesine olanak sağlıyor. Meclisten oy birliğiyle geçen kararın jet uygulaması, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi’ndeki 161 ada 12 ve 19 nolu parsellere yapıldı. Siyasi kulislerde söz konusu parsellerin, siyaseten güçlü bir aileye ait olduğu ve düzenlemenin kıyak amaçlı olarak yapıldığı öne sürülüyor.

HUKUKUN ARKASINDAN DOLANMAK…

Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz oturumunda kabul ettiği 1/25 binlik imar planı üzerinde plan notu ilavesini içeren 312 sayılı kararı yargıya taşıyor. Söz konusu karar, yönetmelikte birleşmesi yasak olan parsellerin birleşmesine olanak sağladı. Bunu yapmak için de oldukça ilginç bir metot uygulandı. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 10. maddesi bay pas edilerek, 1/25 Binlik Nazım İmar Planına bir ilave yapıldı. Böylece “Olmaz” diyen yönetmelik oldurulmuş oldu.

YÖNETMELİK BY PASS EDİLDİ…

Nasıl mı?

Şöyle ki:

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 10. Maddesi diyor ki: “Yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı parseller ve farklı yollardan cephe alan ara parseller ile imar planının da ifraz hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhit edilemez.

İşte bu tevhit edilemez (birleştirilemez) diyen hükme; “…Farklı yollardan cephe alan parsellerde ise mevzuata uygun binalar dikkate alınarak ve inşa edilecek binaların şematik konumları çizilerek, ada bazında etütleri yapılarak, yapıların estetiğini, sokak silüeitini ve hava koridorunu bozmayacak şekilde ortaya konması halinde tevhid edilebilir” notu ilave edilerek;

“Yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı parseller ve farklı yollardan cephe alan ara parseller ile imar planının da ifraz hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhit edilemez.Farklı yollardan cephe alan parsellerde ise mevzuata uygun binalar dikkate alınarak ve inşa edilecek binaların şematik konumları çizilerek, ada bazında etütleri yapılarak, yapıların estetiğini, sokak silüeitini ve hava koridorunu bozmayacak şekilde ortaya konması halinde tevhid edilebilir” haline dönüştürüldü.

KENT ANAYASASI DELİNDİ…

İlk bakışta oldukça sade, kolay ve basit görünen bu ilave plan notu, kent anayasası olan 1/25 binlik plana eklendi. Bu küçük eklemeyle birleşmesi yasak parsel birleşirken, temel planlama ise hesaplanmadı. Komşu parsellerin hava sirkülasyonu, güneş ihtiyaçları için birleştirilmesi yasaklanmış parseller, yapılan bu ilave sayesinde birleştirilmiş, bu haliyle yönetmelik bay pas edilerek, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 Aralık 2018’de kabul ettiği  (1078 sayılı karar) 1/25 Binlik  Nazım İmar Plan bizzat kendisi tarafından delinmiş oldu. Rapor 17 Temmuz’da 1. Nolu Bayındırlık Komisyonu’nda görüşüldükten üç gün sonra Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20 Temmuz oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

ADRES: KARAHASANLI 161 ADA 12 VE 19 NOLU PARSELLER…

Kararın ardından uygulama daha hızlı oldu. Meclis kararı kesinleştikten hemen sonra, Merkezefendi Belediyesi encümeninde İyi Partili üyenin bulunmadığı, CHP’li iki üyenin ret ve şerh kararına karşın Belediye Başkanı ve bürokrat üyelerin oylarıyla geçti. 10.09.2020 tarih, 501 sayılı encümen kararıyla Karahasanlı Mah. 161 ada, 12-19 No’ lu parsellerin tevhidi (birleşmesi) yapıldı. 12-19 No’lu parseller tek tapuya dönüştü, 20 no’lu parsel numarasıyla imar aldı. Hemen arkasından 128/5 128/4 128/ 10 ve 128/ 11 numaralı parseller de encümene geldi ve yine aynı şekilde siyasi üyelerin ret oylarına karşın Belediye Başkanı ve bürokratların oylarıyla  (birleşme ) tevhid edildi. Yönetmelikler encümen raporlarıyla düzenlenerek jet hızıyla uygulamaya geçildi. Söz konusu parsellerin siyaseten güçlü bir aileye ait olduğu ve düzenlemenin kıyak amaçlı olarak yapıldığı öne sürülüyor.

YÖNETMELİKLER ENCÜMEN RAPORLARIYLA DÜZENLEMEZ…

Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın itirazı ise; “Yönetmelikler encümen raporlarıyla düzenlemez. Belediye Meclisinde alınan bu karar yönetmeliğe aykırı” yönünde.

SERDAR ALAYONT/DENİZLİ MİMARLAR ODASI BAŞKANI

Mimarlar Odası Başkanı Serdar Alayont’un konu hakkında açıklaması şöyle: “İdareye böyle bir plan hükmünü/notunu ilave etmeye sevk eden sebebin gerekçesi plan açıklama raporunda açıkça belirtilmemiştir. Sebep unsuru, kamu yararı ve hukuka uygunluğundan söz edilmemiştir. Belediye meclislerine tanınan yetki mutlak ve sınırsız değildir. Varılan sonucun imar mevzuatı ve tayin edilen hukuki statüye uygun olması gerekir. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan bu karar yönetmeliğe aykırı. Yapılan bu değişiklik kalıcı hasarlara neden olacaktır, çevre parsellere zarar verecek, kot farkı yaratacaktır. Belediye meclisinde çok düşünülerek alınmış bir karar olduğunu sanmıyorum. Bu gibi kararların alınması için, belediye encümeninde ciddi bir mesai harcamak gerekir.”

KİMSENİN BİR BAŞKASININ GÜNEŞİNİ GASP ETMEYE HAKKI YOK…

CÜNEYT ZEYTİNCİ/GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcısı Cüneyt Zeytinci’de kararın planlama ilkelerine aykırı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu uygulama ada içinde hava koridorlarını ve güneşi kesecek. Farklı kotlar yaratacaktır. Kimsenin bir başkasının güneşini gasp etmeye hakkı yok. Temel planlama ilkelerine aykırı bu uygulama mahkemeden dönecektir.”