SEVAL UYSAL/ÖZEL-HABER

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Çamlık Caddesi’ne sıfır içinde su deposu bulunan 1.5 dönümlük yeşil alanı ticari alana çevirdi. Daha öncesinde mahkemenin su deposunun ticari alana dönüştürülmesini kamu yararı aleyhine bulduğu için iptal kararı var. Meclis’in buna rağmen söz konusu alanın yeniden yapılaşma ve ticari alana dönüştüren tadilat kararı alması, yargı kararlarını yok sayması olarak yorumlanırken, Mimarlar Odası ise itiraza hazırlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİN’DEN CADDEYE SIFIR SATILIK ARSA…

Büyükşehir Meclisi’nin 15 Mart 2021 tarihli oturumunda 1 Nolu Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen 195 sayılı imar değişikliği kararı 23 üyenin ret, 38 üyenin kabul oyuyla geçti. Plan değişikliği kararına göre; Çamlık Caddesi üzerinde üstünde DESKİ’ye ait su deposu bulunan 1429 ada, 35 no.lu parsele ait 1.501 metrekarelik yeşil alan ticari alana çevrildi. İşin ilginç yanı plan değişikliğinin gerekçesi de açıklanmadı. Meclisteki oy çokluğuyla birkaç parselle birlikte yapılan plan tadilatında 1.5 dönüm yeşil alan içindeki kullanılmayan su deposunun içinde bulunduğu alan, kamusal alandan çıkarılıp ticari alana sokuldu.

MAHKEME KARARI VAR…

Ancak söz konusu değişiklik hukuki değil. Büyükşehir Belediyesi daha önce de bu alanı ticari alana çevirmek için girişimde bulundu ama mahkeme kararıyla bundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Denizli İdare Mahkemesi’nin  2018 yılında verdiği “ticari alana çevrilmesi kamu yararına uygun değil” kararına karşın konunun yeniden meclise getirilmesi, belediyenin değer kazanan arsayı satacağı ileri sürülüyor.  

BÖLGE KALDIRMAZ…

29 Mart’ta askıya çıkarılan karara itiraz başvurusu için verilen süre 29 Nisan’da sona erecek. Mimarlar Odası danışma kurulu itiraz için harıl harıl çalışıyor.

İtiraz gerekçelerinin başında; yeşil alanın ticari alana dönüştürülmesi kamu yararına olmadığı geliyor.

ikincisi; Çamlık’taki kapalı otoparkın kullanılmaması nedeniyle bu alanın otopark olarak kullanılması

üçüncüsü ; parselin ticaret alanına dönüşmesiyle birlikte bölgede nüfus ve araç yoğunluğunun artacak olması.

dördüncüsü; yeni planlamada ulaşım, sosyal ve teknik altyapı dengesinin gözetilmemesi geliyor.

İPTAL EDİN…

Mimarlar Odası itiraz dilekçesini Salı günü teslim edecek.

Oda; 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı işlemlerinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine ve kamu yararına aykırı olması ve ayrıca sosyal donatı dengesinin kamu aleyhine bozulmuş olması nedenleriyle iptal edilmesi ve planların Denizli İdare Mahkemesi’nin Esas No:2017/536, Karar No:2018/531 sayılı kararı öncesinde yer aldığı şekliyle yeniden Meclise  gelmesini istiyor.