Denizli’nin Güney İlçesi Belediye Başkanı Halil Ayhan’ın, bir çalışanını haksız yere işten uzaklaştırdığı gerekçesiyle ‘görevi kötüye kullanmak’tan verilen 150 günlük görevden uzaklaştırma cezasına rağmen, bu görevini sürdürdüğü anlaşıldı.

ÇALIŞAN MAHKEMEYE VERDİ…

Güney Belediyesi’nde, tekniker olarak görev yapan Raif İ. Adındaki çalışanın, 2017 yılında ‘haksız yere işten uzaklaştırıldığı’ gerekçesiyle idare mahkemesine başvurarak, gereğinin yapılmasını talep etti.

Denizli İdare Mahkemesi, çalışanın başvurusunu haklı bularak göreve iade edilmesi yönünde karar vererek, işine iade edilmesi için Güney Belediye Başkanlığı’na kararı iletti.

BAŞKAN KARARA UYMADI…

HALİL AYHAN/BAŞKAN

Başkan Halil Ayhan, Denizli İdare Mahkemesi’nin kararına uymak yerine, belediye Çalışanı Raif İ.’yi göreve başlatmamak için, Güney Belediye Meclisi’ne konuyu getirerek ‘işe başlatmama yönünde’ karar alınması yolunu tercih etti ve tüm partilerin oy birliğiyle bu kararı imza altına aldırdı.

MAHKEMEYE İTİRAZ EDİLDİ…

Bir mahkeme kararının, meclis kararıyla devre dışı bırakılamayacağı ve çalışanın hakkının iade edilmesi konusundaki mahkeme kararına uyulmaması nedeniyle ‘Görevi kötüye kullanma’ suçunun işlendiğini ileri süren çalışan Raif İ., avukatı Ali Yüksel Özdemir aracılığıyla Buldan Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

YEREL MAHKEME 10 AY HAPİS CEZASI VERDİ…

Başvuru üzerine, Buldan Asliye Ceza Mahkemesi Belediye Başkanı Halil Ayhan ve 11 Meclis Üyesi’nin yargılanması için İçişleri Bakanlığı’ndan izin talebinde bulundu ve uygun görülmesi ile birlikte yargılamayı gerçekleştirdi.

Yargılama sonunda ilk etapta Başkan Ayhan’a 1 yıl hapis cezası veren mahkeme, bunu 10 aya düşürdü ve bunu da 6 bin lira para cezasına çevirdi.

ÜST MAHKEME YETERLİ GÖRMEDİ VE…

Buldan Asliye Ceza Mahkemesi’nin bu kararını yeterli görmeyen belediye çalışanı Raif İ., yine avukatı Ali Yüksel Özdemir aracılığıyla Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Yerel mahkemenin aldığı kararın hepsine uymakla birlikte, yeterli görmeyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, para cezasının yanı sıra 150 gün boyunca hak ve yetki kullanımını yasaklama yönünde karar vererek şöyle dedi:

“TCK’nın 53/1-(a) maddesindeki hak ve yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle atılı suçu işleyen sanık hakkında, aynı yasanın 53/5. Maddesi gereğince cezanın infazından sonra işletilmek üzere TCK’nın 53/1-(a) maddesinde sayılan hak ve yetkileri, takdiren 150 (yüzelli) gün süreyle kullanılmasının yasaklanmasına…)

KANUNUN O MADDESİ NE DİYOR?

En üst bölge (istinaf)mahkemesi olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin dayandırdığı ve buna göre 150 gün yetki kısıtlamasına olanak tanıyan TCK’nın 53/1-(a) Maddesi şu yaptırımı içeriyor:

Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük kesin mahkeme kararıyla Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,  yoksun bırakılır”

CEZA KESİNLEŞTİ, AMA BAŞKAN GÖREVİNİN BAŞINDA…

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nin kararı, 11.11.2020 itibarıyla kesinleşmesine rağmen, Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan’ın ara vermeden görevinin başında olması, normal yetki ve sorumluluklarını kullanması ve Belediye Meclis toplantılarına başkanlık yaparak, her türlü evrakı imzalamayı sürdürmesine, hukukçular tarafından anlam verilemiyor.

MAĞDUR AVUKATI ALİ YÜKSEL ÖZDEMİR: PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ…

Diğer taraftan, konu hakkında bilgisine başvurduğumuz Güney Belediyesi çalışanı Raif İ.’nin avukatı Ali Yüksel Özdemir de, Belediye Başkanı Halil Ayhan’ın, mahkeme kararlarına uymama konusundaki ısrarcı tavrını sürdürdüğünü belirterek “ Cezanın uygulanması konusunun takipçisi olacağız” diyerek şöyle konuştu:

ALİ YÜKSEL ÖZDEMİR/AVUKAT

“ Sanık Halil Ayhan hakkında ceza kararı halen uygulanmış değildir. Sanık halen Güney Belediyesi’nde karar kesinleşmesine rağmen görev yapmakta, sanığın 150 günlük cezası halen uygulanmamaktadır. Güney Belediyesi’nin gerek encümen ve meclis kararları incelendiğinde bu cezanın uygulanmadan sanığın belediye başkanlığı görevini devam ettirdiği görülmektedir. Müvekkilimin gerek Belediye Başkanı ve gerekse suçu işleyen belediye meclis üyeleri hakkında ayrıca tazminat talep hakkı da saklıdır. Sanığın cezasının uygulanmasının da takipcisi olacağız.

Sanık hakkında bu karardan başka Buldan Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/427 esas, 2019/262 karar sayılı dosyasında da görevi kötüye kullanmaktan ceza kararı mevcuttur.”

HUKUKEN, BAŞKANLIK YAPMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR…

Öte yandan, yaşanan bu süreç ve kararlar sonrası görüşlerine başvurduğumuz Avukat Bayram Can Çapar ise, bu durumda, kişinin hukuken belediye başkanlığı yapmasının mümkün olmadığını belirterek, şu görüşlere yer verdi:

BAYRAM CAN ÇAPAR/AVUKAT

“Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesinin 2020/22… Esas ve 2020/165…K. sayılı kararıyla Güney Belediye Başkanın kasten işlemiş olduğu görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı 5237 sayılı yasanın  257. maddesi ve 53/1-a maddesi delaletiyle aldığı hapis cezası mahkûmiyetinin kanuni sonucu olarak;    “Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük kesin mahkeme kararıyla Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten”  yoksun bırakılmıştır.

Zira  298 sayılı yasa ile 5393 sayılı Belediye Kanuna göre ve ayrıca  5237 sayılı yasanın 53/1-a maddesi delaletiyle memnu hakların iadesi kararı alınmadan, bir diğer deyişle alınan  cezanın kesinleştiği 11/11/2020 tarihi de gözetilerek, bu tarihten sonra hükmün infazının tamamlanmasının ardından geçecek 5352 sayılı yasanın 13/A maddesinde belirtilen  üç sene şartı tamamlanmadan,  bu yönde bir mahkeme kararıyla memnu hakların iadesine ilişkin hüküm verilmeden, kişi hukuken belediye başkanlığı yapamaz. Mahkeme kararında 150 gün süreyle kişinin belediye başkanlığından yoksun bırakıldığı da değerlendirilerek bu süre zarfında  fiilen ve hukuken belediye başkanlığına özel hak ve yetkiler ise kullanılamaz.”