Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör’ün kayın pederine ait olduğu belirtilen binanın 3 metrelik çekme mesafesinin, kaçak olarak kapatıldığı, kaçak olan yerin ise İl Başkanı Güngör’e ait Yücel Güngör YCS Dış Ticaret Firması’nın teşhir mağazası olarak ruhsatsız kullanılıp, tabelasının asıldığı ileri sürüldü.

BİRÇOK SORUNUN CEVABI ARANDI…

Şifre Haber olarak, ihbarda adı geçen YCS Tekstil Dış Ticaret Firması’nın kime ait olduğunu, bu bölümün kapatılması için ‘İmar Affı’ başvurusunun yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa imar kanununu göre 3 metre çekme zorunluluğuna rağmen izin verilip verilmediğini, izin verildiyse neye dayanılarak verildiğini, verilmeyip buna rağmen kapatıldıysa göz yumulup yumulmadığını, Merkezefendi Belediyesi’nin işyeri açma ruhsatı verip vermediğini, verdiyse neye dayandırarak verdiğini, vermediyse işlem yapmayı düşünüp düşünmediğini öğrenmeye çalıştık.

YCS DIŞ TİCARET KİMİN FİRMASI?

İlk iş olarak da tabelada yazan YCS Dış Ticaret Firması’nın kime ait olduğunu araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda, bu firmanın geçtiğimiz Aralık ayı içinde Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Denizli İl Başkanı olarak atanan Yücel Güngör’e ait olduğunu ve firmanın da 16.09.2020 tarihinde kurularak, Denizli Ticaret Odası kaydolduğunu öğrendik.

ÇEKME MESAFESİ KAPATILMIŞ…

İhbarda bildirilen ve Ak parti İl Başkanı Yücel Güngör’ün kayınpederine olduğu iddia edilen 29 Ekim Bulvarı üzerindeki mobilya şirketine ait binanın ilk haline bakıldığında, İmar Kanunu’na göre 3 metrelik yan bahçe ‘Çekme mesafesi’nin bırakıldığı görülürken, son durumunda bu bölümün tamamen kapatılarak, YCS firmasına ait tekstil mağazası olarak kullanıma sokulduğunu tespit ettik.

İMAR BARIŞI’NDAN FAYDALANILDI MI?

Söz konusu yapının, İmar Kanunu’na göre bırakılan ve Merkezefendi Belediyesi’nin sitesindeki imar durumu sorgulamasındaki kayıtlarda da (09.06.2021-17:50 itibarıyla) ‘3 metrelik yan bahçe’ olarak görülen kısım için ‘imar barışı’ başvurusu yapılıp, yapılmadığını araştırmaya başladık.

Uzun süren araştırmalar sonucunda, bu yapının bu bölümü için İmar Barışı başvurusunun yapıldığını öğrendik; ama işlem sonucunun ne olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşamadık.

İŞYERİ AÇMA RUHSATI VAR MI?

Şifre Haber olarak araştırma sürecini işletmeye devam ettik ve her ne kadar İmar Barışı başvurusunun akıbetini öğrenemezsek de, olumlu bir karar verilmiş olabileceğini, bu durumda da YCS Dış Ticaret Firması’nın satış mağazası olarak işletilen yerin Merkezefendi Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış olması gerektiği düşüncesiyle, bu yerin ruhsatının olup, olmadığını araştırmaya başladık.

Gelinen son noktada ise Merkezefendi Belediye tarafından bu işyeri için açma ruhsatının düzenlenmediği iddia edildi ve ihbar edilmesi durumunda da gerekli işlemlerin yapılması gerektiği ileri sürüldü.

BAŞKAN GÜNGÖR’E ULAŞMAYA ÇALIŞTIK…

Bir taraftan konuyla ilgili haber araştırmasını sürdürürken, diğer taraftan da iddiaların muhatabı AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör’e ulaşmaya çalıştık.

İl Başkanı Güngör’ün özel kalemine, görüşme talebimizi ilettik. Telefona çıkan ve İl Başkanı Güngör’ün özel kalem sorumlusu olduğunu bildiren görevli, İl Başkanı Güngör’ün il başkanları toplantısı nedeniyle şehir dışında olduğunu, aradığımız gün içinde döneceğini ve kendisine görüşme talebimizi ileteceğini söyledi. Aradan 2 hafta geçmesine rağmen dönüş alamayınca, Ak Parti yönetiminden bir isim aracılığıyla, konuyla ilgili sorularımızı kendisine iletmeye çalıştık. Sorularımızın kendisine iletildiğini, cevap olarak da “Bahsedilen yerin mevzuata aykırı bir yönü olmadığını, gerekli bildirimlerin hak sahibince yapıldığını, istediğimiz gibi haber yapabileceğini, lüzumu halinde ise cevabını verebileceğini” söylediği belirtildi.

ŞİFRE HABER DİYOR Kİ…

Sayın Yücel Güngör;

AK Parti Denizli İl Başkanı

  • İmar Kanunu’na göre ‘3 metrelik çekme mesafesi’nin kapatıldığı ve bu kısmın Merkezefendi Belediyesi imar kayıtlarında halen ‘kapatılmamış olarak’ görüldüğü…
  • Yapılan İmar Barışı başvurusu sonucu, ilgili kurum tarafından verilen onay yazısının olup, olmadığını…
  • Verilen kararın olumlu olması durumunda, halen daha tekstil mağazası olarak kullanılan, söz konusu şirketinize ait yerin (haber yayına hazırlandığı süreç içerisinde) açma ruhsatının alınıp, alınmadığını…
  • Bize iletilen “Bahsedilen yerin mevzuata aykırı bir yönü olmadığı, gerekli bildirimlerin hak sahibince yapıldığı, istediğimiz gibi haber yapılabileceği, lüzumu halinde ise cevabının verilebileceği” şeklindeki geri dönüşe dayanarak, bulunduğunuz ‘Ak Parti Denizli İl Başkanlığı’ gibi önemli bir sorumluluğun muhatabı olarak, kamu vicdanı açısından cevaplama ‘lüzumunun’ hasıl olup olmadığını öğrenmek isteriz…