Denizli Sanayi Odası Başkanı ve İstanbul Tahkim Merkezi Başkan Yardımcısı Müjdat Keçeci, ticari uyuşmazlıkların adli yargı dışında çözüm mekanizması olan tahkimin, iş dünyasında tahkim uygulamasının beklenen seviyenin altında oluğunu söyledi.

ISTAC’ın arabuluculuk-tahkim (med-arb) mekanizmasını  uygulamaya koyan ilk merkez olduğunu belirten Keçeci, “Ülkemizde ticari uyuşmazlıkların adli yargıda çözümlenmesi yıllarca sürebilmekteyken ISTAC, bir ticari uyuşmazlığın çözümünü 3- 6 ay gibi kısa bir sürede sağlamaktadır” dedi.

Tahkimin ticari uyuşmazlıkların adli yargı dışında, hakem denilen konusunun uzmanları tarafından yargılama yapılarak çözümlendiği, özel bir uyuşmazlık çözüm mekanizması olduğunu belirten İstanbul Tahkim Merkezi Y.K. Başkan Yardımcısı Müjdat Keçeci, adli yargıya alternatif bir çözüm mekanizması olan tahkimin en önemli özelliklerinden birinin irade özerkliği olduğunu söyledi.

İş dünyası ve avukatlar tahkimi yeteri kadar tanımıyor

Bir uyuşmazlığın tahkimde çözümlenebilmesi için taraflar arasında bu konuda bir sözleşme olması gerektiğini vurgulayan Keçeci, “Taraflar, zorunlu kurallara aykırı olmamak kaydı ile uyuşmazlığın ne şekilde ve nasıl bir usul izlenerek çözümleneceğini rahatlıkla sözleşmelerinde belirleyebilirler. Tahkim; taraf iradesinin hâkim olduğu, esnek, hızlı ve gizli bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Adli yargı sürecine göre daha ucuz olabilmesi ve konusunun uzmanı hakemlerin uyuşmazlıkları çözmesi gibi avantajları tahkimi öne çıkartmaktadır. Tahkim uygulamasının yaygın olduğu ülkelerde geleneksel uyuşmazlık çözüm yolu olan adli yargı, özellikle ticari uyuşmazlıklarda iş insanlarının ve avukatların kaçındığı bir mekanizma haline gelmiştir. Ülkemizde ise genele baktığımız zaman, iş dünyasında tahkim uygulaması beklenen seviyenin altında kalmaktadır. Bu durumun belki de en önemli nedeni yeterli farkındalık seviyesine ulaşılamaması, iş dünyası ve avukatlar tam anlamıyla tahkimi tanımamasıdır” diye konuştu.

MÜJDAT KEÇECİ/DSO BAŞKANI

ISTAC, uyuşmazlıkları 3-6 ayda çözüyor…

İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında kurulan İstanbul Tahkim Merkezi’nin (ISTAC), tahkimin Türk hukuku ve ticaret hayatı için önemini anlatmak için çalışmalar yaptığını ifade eden Keçeci, “Ülkemizde ticari uyuşmazlıkların adli yargı önünde çözümlenmesi yıllarca sürebilmekteyken ISTAC, bir ticari uyuşmazlığın çözümünü 3 ya da 6 ay gibi kısa bir sürede sağlamaktadır. ISTAC’ta verilen bir hakem kararı, tıpkı bir mahkeme kararı gibi icra edilebilir olup ticari uyuşmazlıkları nihai olarak sonlandırmaktadır. Mahkeme masrafları ile kıyaslandığında ise, çok daha düşük masraflı bir uyuşmazlık çözümü sağlanmaktadır” dedi.

Med-Arb projesini uygulayan ilk merkez…

ISTAC’ın dünyada uygulaması olduğu halde yazılı kuralları bulunmayan arabuluculuk-tahkim (med-arb) mekanizmasının kurallarını hazırlayıp uygulamaya koyan ilk merkez olduğunu söyleyen Keçeci, “Ticari uyuşmazlıklar önce arabuluculukta uzlaşma yoluyla çözümlenmeye çalışılacak, uzlaşma olmazsa uyuşmazlık tahkim yargılaması ile nihai olarak çözümlenecek.  ISTAC, arabuluculuk merkezleri ile iş birliği protokolü imzalayarak zorunlu arabuluculukta çözümlenemeyen ticari uyuşmazlıkların tahkimde çözümünün sağlanmasının önünü açmıştır. Bu sayede, yüzlerce uyuşmazlık en fazla 5 ay gibi bir süre içerisinde med-arb ile çözümlenecektir. Bu proje, aynı zamanda Türk hukukçuların uzmanlaşmasına da önemli bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Kaynak: Osman Nuri Boyacı/Dünya Gazetesi