PAÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ’ın talimatları doğrultusunda, mahkeme kararlarına rağmen yaşatılan ve skandala dönüşen Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Koray Adalı’yla ilgili atama ısrarı, adeta ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti.

2016 yılında, yardımcı doçentlik için açılan kadroya başvuran 19 kişi içerisinden, 17. sıradaki, yani sondan 3. isim olan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Koray Adalı’yı 3 kez atayarak, birçok kişinin hakkını yiyen üniversite yönetimi, bununla da yetinmeyerek, art arda 3 mahkeme kararına rağmen ısrarını sürdürdü ve 4. kez yapılan atama da mahkemeye taşındı.

TEK BAŞINA, HAKSIZLIĞA KARŞI DİRENDİ…

Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan TELLİOĞLU

Bu usulsüz atamalara karşı büyük mücadele veren, mücadelesini sürdürürken de disiplin cezalarına ve mobbinge maruz kalan, bölüm başkanlığından uzaklaştırılan, mahkeme kararıyla da geri dönen PAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan Tellioğlu’nun Avukatı Bayram Can Çapar “Müvekkilim, liyakatsiz ve adrese teslim atamalara hukuk yoluyla karşı koymuş ve bu hususta açılan davalarla, hepimizin canımızı emanet ettiğimiz hekimlerin arasında torpille/referansla yapılan atamanın önüne 3 kere geçmiştir” diyerek şöyle konuştu:

“Ne hikmetse 3 kere atanan ve 3 kere ataması kişiye özel olduğu gerekçesiyle de kesinleşen mahkeme kararlarıyla ataması iptal edilen adı geçen şahıs, 4. kez mahkeme kararlarına rağmen yeniden atanmıştır. Müvekkilim, liyakatsiz atamalara bilim ve tıp etiği açışından karşı koyduğu için, PAÜ tarafından anabilim dalı başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış ve kendisine birden çok haksız disiplin cezası verilmiş, bu cezalar da yargı yolu ile iptal edilmiştir. Şimdi ise müvekkilimize mobbing uygulanmaktadır.”

BU ISRARIN NEDENİ NEDİR?

Emanetin ehline emanet edilmesi gerekirken, hak yenmeden liyakat ve başarı sahibi kişilerin ataması yapılması gerekirken, buna uymayan PAÜ Rektörü ve yönetiminin ısrarının altında yatan gerçeklerin de araştırılması gerektiğini ileri süren, PAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan Tellioğlu’nun Avukatı Bayram Can Çapar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mahkeme kararlarını dahi tanımayarak, torpilli atamaya devam eden Sayın Rektörümüz ve yönetimi ne yapmayı çalışmaktadır? Bu atamada, mahkeme kararlarını dahi tanımaz ısrarcı davranış, hangi menfaat gruplarına hizmet etmektedir? Hukuk tanımaz ve başarı yerine hak edenleri değil de, 17. Sıradaki kişiyi, hak yenilerek tercih eden bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunacağız.

İŞTE PES DEDİRTEN ‘ATAMA SKANDALI’NIN ÖYKÜSÜ…

HERŞEY 2016 YILINDA BAŞLADI…

FETÖ PDY soruşturması kapsamında PAÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan 3 öğretim üyesinin, görevinden uzaklaştırılması üzerine 04.11.2016 tarihinde, gazetelerde, 3 adet  Yard. Doç. Dr. alınacağı PAÜ tarafından ilan ediliyor.

Yapılan yabancı dil sınavından başarı gösteren 19 kişi başvuru sıralamasına giriyor.  Başarı listesinde yer alan bu kişilerin, akademik çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla PAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan Tellioğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi’ndenProf. Dr. Ersel Ornat ve PAÜ’den Prof. Dr. Dursun Dursunoğlu jüri üyesi olarak görevlendiriliyor. Kadroya başarı sırasına göre 19 kişi başvuruyor. Bu 19 kişi içerisinden, başarı sırasına göre 17. sırada bulunan, yani sondan üçündü sırada bulunan Dr. Mehmet Koray Adalı, diğer ilk 16 kişi yerine, Prof. Dr. Dursun Dursunoğlu tarafından ‘başarılı olduğu’ yönündeki şahsi değerlendirmesiyle, kadroya atanması için teklifte bulunuluyor. İtirazlara rağmen, başarı sırasına göre ilk 16 kişi yerine 17. sırada bulunan, yani sondan üçüncü durumda olan Uzman Dr. Mehmet Koray Adalı, dekanlık ve rektörlük tarafından atanıyor.

Bunun üzerine PAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan Tellioğlu, liyakatsiz atamaya karşı, iptali için Denizli İdare mahkemesinin 2017/461 E. sayılı iptal davasını açıyor. İdare mahkemesi, atadığı bilirkişi heyetinin de tespitleri doğrultusunda, adı geçen bu kişinin atamaya yeterli vasfa sahip olmadığı gerekçesiyle, Prof. Dr. Tellioğlu’nun başvurusunu haklı bularak, iptal ediyor.

Prof.Dr. Havane Asuman Kaftan TELLİOĞLU

PROF. DR TELLİOĞLU’NA BASKI BAŞLIYOR…

Uzman Dr. Mehmet Koray ADALI’nın atanmasının 29.11.2017 iptal edilmesi üzerine, Mehmet Koray Adalı tarafından, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tellioğlu hakkında mesnetsiz şikayetler art arda geliyor. Bunun üzerine, Prof. Dr. Tellioğlu hakkında, PAÜ yönetimi tarafından disiplin cezası veriliyor. Bunun üzerine, Prof. Dr. Tellioğlu Kardiyoloji Anabilim Başkanlığı’ndan uzaklaştırılıyor. Ve ne ilginçtir ki Dr. Mehmet Koray Adalı’yı 19 kişilik başarı listesi içerisinde, sondan 3. sırada olmasına rağmen öneren, aynı zamanda da atanması için teklifte bulunan Prof. Dr. Dursun Dursunoğlu, Anabilim Dalı Başkanlığı’na vekaleten atanıyor.

FIRSAT BU FIRSAT…

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan Tellioğlu, disiplin cezası sonucu görevinden uzaklaştırılınca, ilk mahkeme kararında ‘liyakatsız’ olduğu dillendirilen Uzman Dr. Mehmet Koray Adalı için, kişiyi tarif eder biçimde, üstelik ilk mahkeme kararı rektörlükçe tanınmayarak 28.12.2017 tarihinde yeniden alım için kadro ilanına çıkılıyor ve aynı şahıs 2. defa atanıyor.

ATAMA 2. KEZ İPTAL EDİLİYOR…

Prof. Dr. Tellioğlu, bir taraftan kendisine karşı yürütülen mobbingle mücadele ederken, diğer taraftan da 2. kez gerçekleşen liyakatsiz atamaya karşı, Denizli İdare Mahkemesi’nde 2018/53 esas sayılı atamanın iptali istemli dava açıyor. Bunun üzerine de Denizli İdare  Mahkemesi, 2018/518 k. sayılı ilamı ila liyakatsiz  atanan Mehmet Koray Adalı’nın, atanma şartlarını taşımadığı ve çalışma alanını tarif eder nitelikte ek şart getirilerek, yeniden 2. kez atanmasına dair tesis edilen işlemi iptal ediyor ve karar kesinleşiyor.

DURMUYORLAR VE 3 KEZ ATIYORLAR…

Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan Tellioğlu’nun, ana  bilim dalı başkanlığı görevinden uzaklaştırılması süreci devam ederken ve Prof. Dr. Tellioğlu’nun tekrar başvurusu üzerine 2. Kez ataması iptal edilen Uz. Dr. Mehmet Koray Adalı ısrarını sürdüren PAÜ yönetimi, bu sefer 3. Kez 26.09.2018 tarih ve 30547 sayılı resmi gazetede, yine sadece Mehmet Koray Adalı’yı ve sadece onun lisans tezindeki çalışmayı tarif eden 3. kez atama ilanına çıkıyor, buna da sadece malum şahıs başvuruyor. Ve buna dayanarak ataması 3. Kez yapılıyor.

TEKRAR İTİRAZ VE 3. İPTAL…

Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan Tellioğlu, bu 3. atamanın da iptali için dava açıyor. İzmir Bölge İdare mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi 2019/1199 E. ve 2019/1586 K. Sayılı ilam ile yapılan atamanın mahkeme kararını uygulamaktan kaçınmak maksadıyla idarenin liyakatsiz atamayı yaptığını, Dr. Adalı’nın lisans teziyle birebir aynı atama şartı belirlendiğini, kişiye özgü ve objektif olmayan atamanın yapıldığını, nitekim ilana da sadece adı geçenin başvurduğunu, özetle adrese teslim atama yapıldığını belirterek, kesin biçimde atamayı iptal ediyor.

4. KEZ ATANIYOR VE DAVA SÜRÜYOR…

Tüm bu gelişmelerin üzerine 4. Kez Dr. Mehmet Koray Adalı, ‘Sol ventrikül yetersizliği gelişen akut miyokardinfarktüslü hastalarda, beta blokerlerin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak” ek koşulunu içeren  27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 adet doktor öğretim üyesi alımı ilanının ardından, doktor öğretim üyesi olarak yeniden atanıyor.

 Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan Tellioğlu, yılmadan 4. Atamanın iptali içinde, ilanın kişiye tarif eder nitelikte olduğu, anılan şahsın daha önce de atanmak istendiği ancak, açtığı davalarla bu işlemleri iptal ettirdiğini, kamu yararı ve hizmet gereklerinin amaçlanmadığını ileri sürülerek, iptali istemiyle Denizli İdare Mahkemesi’ne 2020/46 e. Sayılı başvuru ile iptal davası açıyor. Ve bu dava halen devam ediyor…

PROF. DR. TELLİOĞLU AKLANDI…

Öte yandan, maaş kesme cezası verilen ve bölüm başkanlığından uzaklaştırılan Prof. Dr. Tellioğlu, açtığı karşı dava sonucu, Denizli İdare Mahkemesi’nin 2019/938 E. sayılı kararıyla disiplin cezası kesin olarak iptal edilerek, üzerine atılan iftiralardan aklanıyor. Mahkeme kararıyla aklanan Prof. Dr. Havane Asuman Kaftan Tellioğlu, yeniden PAÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak, haksız yere uzaklaştırıldığı görevine yeniden dönüş yapıyor.